Korting met code "coupon5"
Tot -5.00%
Tot -5.00%, Nog 5 dagen
2
4
0
0
0
0

FAQ

Galvaniseren

Hoe kan chroom worden gecoat?

Een verchroomd oppervlak biedt niet voldoende hechting voor nieuwe coatings. Daarom moet de bestaande chroomlaag worden verwijderd. Gebruik chroomverwijderaars die speciaal voor dit proces zijn ontwikkeld. Deze remover-oplossingen zijn bijzonder veilig in het gebruik. Speciale additieven voorkomen bijvoorbeeld de vorming van het uiterst giftige zeswaardig chroom.

In de regel zit er een nikkellaag onder de oude chroomlaag. Deze moet opnieuw worden geactiveerd met een speciaal voor de nieuwe coating ontwikkelde activator. Om de hernieuwde vorming van een oxidelaag te voorkomen, wordt het werkstuk onmiddellijk na de reactivering van de nikkellaag opnieuw bekleed.

Coating op roestvrij staal houdt niet

Als de coating op roestvrij staal niet houdt, heeft de gebruiker meestal een fout gemaakt bij de voorbehandeling. Dit komt doordat zich bij contact met lucht een dunne oxidelaag vormt, die gewoonlijk onzichtbaar is voor het menselijk oog en het metaal beschermt tegen chemische reacties. Bovendien voorkomt het chroom in de legering de chemische reactie die nodig is voor een duurzame coating.

Voor een duurzame coating bereidt u het werkstuk voor op het proces met "Nikkel-Strike". "Nikkel-Strike" is een electroplating-activator die de oxidelaag en het chroom in de legering zoveel mogelijk verwijdert en een grondlaag van nikkel aanbrengt.

Koperelektrolyt alkalisch/basisch - Toepassingsgebieden

Indien ijzer of zuurgevoelige materialen zoals lood, zink, koper of staal moeten worden gegalvaniseerd, kan voor de bereiding "koperelektrolyt alkalisch" worden gebruikt. Zo zou zink worden opgelost in een zure elektrolyt zonder voorbehandeling met "koperelektrolyt alkalisch". Om dit te voorkomen voorziet de alkalische elektrolyt, die zacht is voor het materiaal, de zuurgevoelige materialen van een initiële koperlaag en bereidt deze voor op de eindcoating met "glanzend koperelektrolyt zurig".

Een ander positief effect is de uitstekende hechtingseigenschap van de laag, die ontstaat door "koperelektrolyt alkalisch", alsmede de verbeterde corrosiebescherming. De alkalische koperelektrolyt van Dr. Galva wordt gekenmerkt door een bijzonder fijnkorrelige afzetting en is ductiel.

Coating volgorde

Het coaten van een werkstuk gebeurt gewoonlijk in verschillende stappen, waarbij verschillende lagen op het oppervlak van het voorwerp worden afgezet. Elk van deze lagen heeft belangrijke eigenschappen voor een professioneel resultaat.

Afhankelijk van het materiaal en de toestand van het oppervlak is een voorbehandeling vereist. Zo moet bij zuurgevoelige materialen zoals zink eerst een laag koperalkali worden aangebracht alvorens met koperzuur te worden gecoat. Aluminium wordt voorbehandeld met zinkzuurbeits en koper krijgt een dunne laag palladium vóór het elektroloos aanbrengen van de nikkellaag.

Praktische structuur van de lagenvolgorde na voorbehandeling:

 • Helder koper voor een goede nivellering
 • Nikkel als diffusiebarrièrelaag
 • Goud, zilver of chroom als eindlaag

De laatste laag wordt gewoonlijk slechts dun aangebracht.

Eigenschappen van de afzonderlijke lagen

Elk van de aangebrachte lagen biedt bepaalde eigenschappen die uiteindelijk een positief effect hebben op de kwaliteit van het eindresultaat. Hoewel het coaten met koper voor veel materialen niet verplicht is, leidt het tot een kwalitatief beter resultaat.

Koper bevordert een snelle afzetting en zorgt voor een bijzonder glad oppervlak. Het is ook zeer gemakkelijk te polijsten, wat de polijstkosten aanzienlijk vermindert. Nikkel verhoogt de corrosiebestendigheid van de gehele coating. Bij de daaropvolgende verchroming draagt het aanzienlijk bij tot de glans van de chroomlaag.

De laatste laag wordt dun aangebracht met het gewenste decoratieve of technische voordeel.

Wat is Goud-Strike?

Goud-Strike is een belangrijk product voor de voorbehandeling waarmee u een eerste dunne goudlaag aanbrengt. Na deze stap breng je een dikkere goudlaag elektroloos aan. Het product voorkomt bijvoorbeeld dat een bestaande koperlaag oplost en het koper legert met het elektroloos gedeponeerde goud. Voor voorwerpen van roestvrij staal vormt het een hechtende goudlaag, die in de volgende stap zonder stroom van een dikkere goudlaag kan worden voorzien.

Wat doet Nikkel-Strike?

Nikkel-Strike bereidt staal en roestvrij staal voor op galvanisatie. Het is ook bekend als nikkelslag en is geschikt voor elektrolytisch plateren en alle galvanische processen.

Nikkel-Strike etst het oppervlak van het materiaal en lost eventueel aanwezig chroom op. Tijdens dit proces wordt een basislaag van nikkel gevormd, die zorgt voor een betere hechting van de volgende lagen.

Een andere belangrijke toepassing is de voorbehandeling van reeds vernikkelde oppervlakken die gedurende lange tijd aan de lucht zijn blootgesteld. In deze gevallen verwijdert Nikkel-Strike de bestaande oxidelaag, wat een negatief effect heeft op het resultaat.

Vergulden - waar moet je rekening mee houden?

Naast een optisch hoogwaardig uiterlijk biedt het vergulden van voorwerpen nog andere voordelen, zoals bescherming tegen corrosie of een optimale hechting in de industriële sector. Maar ook in de particuliere sector komt gold plating steeds meer voor.

Met bad galvaniseren en het Dr. Galva Speed Plating goudbad, heeft u een elektrolyt voor snel en hoogwaardig vergulden. Binnen 10 tot 30 seconden produceert u een aantrekkelijke goudlaag op materialen zoals koper, nikkel of zilver bij kamertemperatuur.

Bij het vergulden van koper moet echter een tussenlaag van nikkel worden aangebracht om te voorkomen dat het koper in de goudlaag dringt en lelijke verkleuringen veroorzaakt. De nikkellaag vormt een permanente barrière tussen de twee materialen en is ook een goede voorbereiding op andere materialen.

Hoe coat je aluminium?

Zodra ongecoat aluminium in contact komt met zuurstof, begint een oxidatieproces. Dit proces belemmert echter de coating. Daarom moeten werkstukken van aluminium altijd worden voorbehandeld met een aluminium activator. Hierdoor wordt de oxidelaag verwijderd en ontstaat in hetzelfde proces een zinklaag op het materiaaloppervlak. Op die manier voorkomt de activator contact met zuurstof en beschermt hij tegen hernieuwde oxidatie. Om latere blaasvorming onder de coating op betrouwbare wijze te voorkomen, bieden wij onze klanten een aluminium activator met lage viscositeit aan.

Zink is echter niet zuurbestendig. Daarom brengt u in de volgende stap een laag koperalkaline/basisch aan en vervolgens een laag zure koperelektrolyt. Op die manier creëert u een stabiele basis voor eventuele verdere lagen.

Afhankelijk van de aluminiumlegering is het nodig het oppervlak in de eerste stap te etsen voordat u de zinklaag met de aluminiumactivator aanbrengt. De aangebrachte zinklaag wordt opnieuw geëtst en de behandeling met de activator wordt een tweede maal herhaald.

Hoe coat je aangetast nikkel?

Aangetast nikkel is lange tijd blootgesteld geweest aan contact met zuurstof. Hierdoor ontstaan oxiden, die u verwijdert met Nikkel-Strike van Dr. Galva en tegelijkertijd een duurzame nikkellaag opbouwt. Dan breng je de gewenste coating aan.

Voorbehandeling met Nikkel-Strike is niet nodig indien de nikkellaag onmiddellijk vóór de daaropvolgende coating is aangebracht.

Wat zijn de voordelen van zink-nikkel?

Zink-nikkel biedt een aanzienlijk betere bescherming tegen corrosie dan een zuivere zinkcoating. De weerstand van een met zink-nikkel bekleed werkstuk tegen roest neemt toe tot 5 maal die van een zuivere zinklaag. Een klein nadeel is echter de kleur, die iets donkerder lijkt dan die van zuiver zink.

Etsen / beitsen - waarom is het nodig?

Deze voorbehandeling zorgt ervoor dat de coating beter hecht aan het basismateriaal. Onzuiverheden worden bij deze vorm van voorbehandeling verwijderd, net als storende oxiden. Daarom is etsen / beitsen een belangrijke stap voor het activeren van het basismetaal en voor een professionele voorbereiding voor verdere coating.

Waarom ontvetten?

Het oppervlak van een te coaten voorwerp moet absoluut schoon zijn. Nauwkeurige ontvetting met speciaal ontwikkelde middelen die harsen, vetten en oliën op betrouwbare wijze verwijderen, is daarom onontbeerlijk. Siliconenoliën en siliconenvetten zijn bijzonder hardnekkig en vereisen ook speciale reinigingsmiddelen. Alcoholen zijn even geschikt voor ontvetting als in de handel verkrijgbare speciale reinigers of elektrolytische ontvetting, die zelfs microverontreinigingen verwijdert.

Let op: Raak ontvette werkstukken nooit met blote handen aan, maar alleen met wegwerphandschoenen. Zelfs huidvet heeft een negatief effect op het coatingresultaat.

Elektroless / chemische coating

Redox-Nikkel - Stroomloze/chemische nikkelelektrolyt

Het nikkelelektrolyt Redox-Nickel werd ontwikkeld voor het elektrolytisch afzetten van nikkel op werkstukken van ijzer- en kopermaterialen. De oplossing wordt verwarmd tot 50 - 90°C en het werkstuk wordt in het dompelbad geplaatst. Er ontstaat een chemische reactie waarbij nikkel op het oppervlak van het werkstuk wordt afgezet.

Nikkel is te basisch voor koper, waardoor elektroloos neerslaan niet mogelijk is. Daarom is voor werkstukken van kopermateriaal een voorbehandeling met de koperactivator nodig. De dunne palladiumlaag die in dit proces wordt aangebracht, is katalytisch actief en maakt zo de elektroloze afzetting van nikkel op koper mogelijk.

Hoewel het elektrolytisch bekleden vanuit procestechnisch oogpunt veel trager verloopt dan met een conventioneel nikkelelektrolyt, is het reeds lange tijd een zeer praktisch procédé gebleken.

1 liter Redox-Nikkel is voldoende voor een oppervlak van 200cm² met een laagdikte van 10µm.

Waar moet ik rekening mee houden met Redox-Nikkel?

Het Redox-Nikkel bevat een reductiemiddel dat moet worden bewaard in afwezigheid van lucht, anders zal het langzaam oxideren en zijn werking verliezen.

Het is daarom belangrijk dat de flessen gesloten worden bewaard.

Bij het coaten is het ook raadzaam het reactievat af te dekken, zodat er zo weinig mogelijk lucht bij de oplossing komt.

Hoe snel verloopt de Redox-Nikkel reactie?

De reactie van het Redox-Nikkel is afhankelijk van de temperatuur.

In het algemeen kan men stellen dat een 10° hogere temperatuur de neersmeltsnelheid verdubbelt.

Het water verdampt dan echter ook sneller; de verliezen kunnen worden gecompenseerd met gedemineraliseerd water.

De gebruikelijke coatingtijden liggen tussen 30 minuten en 4 uur (afhankelijk van de eisen van de laag).

Welke vaartuigen zijn geschikt?

Geschikte vaten zijn geëmailleerde potten, glazen schalen of plastic recipiënten (in een waterbad).

Welk oppervlak kan ik met de koper-activator coaten?

Met 1 l van de koperactivator kunt u een oppervlakte van ca. 20dm² behandelen. Let er echter op dat de hoeveelheid vloeistof voldoende is, aangezien het werkstuk erin moet worden ondergedompeld.

Hebben ze ook palladium activator?

De koperactivator is palladiumactivator. Wij hebben alleen de naam van het product veranderd, zodat de functie gemakkelijker te herkennen is.

Bruineren

Wat zijn de verschillen tussen de aangeboden bruineer?

Eigenlijk is het alleen de toepassingsmethode die de voorkeur geniet. Ultra-3 wordt gebruikt voor dompelblauwen en geeft een zeer homogene fijnkorrelige laag, Ultra-5 is geschikt voor dompel- en penseelblauwen, Ultra-7 is meer bedoeld voor zuiver penseelblauwen. Er bestaan nog steeds verschillen in de geschikte staalsoorten, voor normale staalsoorten Ultra-3 en Ultra-5, voor hoger gelegeerde staalsoorten dan is Ultra-7 het krachtigst, voor hoger gelegeerde staalsoorten b.v. zou Ultra-3 eerder te zwak zijn. Je zou dus ook kunnen zeggen dat hoe hoger de kwaliteit van het staal, hoe sterker het blauw moet zijn. Alle zijn geschikt voor normaal staal.

Snelbruineer - waarom werkt het niet met roestvrij staal?

De voor snelbruineer worden kenmerkende zwarte kleur komt voor bij geharde, gelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten met een chroomgehalte van minder dan 5% door de vorming van edele roest, doordat de ijzeratomen in het materiaal oxideren en een ijzeroxidelaag ongeveer een micrometer dik wordt gevormd.

In het geval van roestvrij staal zorgt de toevoeging van verschillende legeringselementen zoals chroom, nikkel, molybdeen of mangaan voor een betrouwbare corrosiebescherming. Hierdoor is het niet mogelijk om de nodige patina te produceren. Het resultaat van een snelle bruining van roestvrij staal zou een onregelmatige en brosse ijzeroxidelaag zijn.

Om deze reden wordt het proces van zwarte oxidatie gebruikt bij roestvrij staal. Hiervoor gebruik je speciale oplossingen die de nikkelatomen in roestvrij staal oxideren bij een temperatuur van 130°C. Het resultaat is, afhankelijk van de samenstelling van de legering, een roodachtig tot diepzwart gekleurd oppervlak.

Conditioner - waarom conditioneren?

De conditioner wordt gebruikt om het metaal te etsen en zo de eigenschappen van het polijsten te verbeteren. Voordelen zijn de hechting en de kleuring van de eindlaag. Vooral chroomhoudende staalsoorten vertonen een zichtbaar beter resultaat. Over het algemeen werkt het polijsten echter zeer goed, zelfs zonder de conditioner.

Wat zijn de verschillen tussen de aangeboden bruineer?

Eigenlijk is het alleen de toepassingsmethode die de voorkeur geniet. Ultra-3 wordt gebruikt voor dompelblauwen en geeft een zeer homogene fijnkorrelige laag, Ultra-5 is geschikt voor dompel- en penseelblauwen, Ultra-7 is meer bedoeld voor zuiver penseelblauwen. Er bestaan nog steeds verschillen in de geschikte staalsoorten, voor normale staalsoorten Ultra-3 en Ultra-5, voor hoger gelegeerde staalsoorten dan is Ultra-7 het krachtigst, voor hoger gelegeerde staalsoorten b.v. zou Ultra-3 eerder te zwak zijn. Je zou dus ook kunnen zeggen dat hoe hoger de kwaliteit van het staal, hoe sterker het blauw moet zijn. Alle zijn geschikt voor normaal staal.

Het metaal werd niet zwart maar geel en groen, wat doe ik verkeerd?

Het is zeer waarschijnlijk dat het een hoger gelegeerd metaal is, waarop het slechts in beperkte mate werkt. Of er zaten nog vetten of oxiden op, die de afzetting negatief kunnen beïnvloeden en dergelijke verkleuringen kunnen veroorzaken. In zo'n geval kan de conditioner helpen.

Technische begrippen

Alkalisch en basisch - is er een verschil?

Alkalisch en basisch betekenen hetzelfde. De kleurenschaal voor de pH-waarde van een vloeibaar medium loopt van 0 - 14 en is onderverdeeld in de drie bereiken zuur, neutraal en alkalisch/basisch.

 • pH = 0 tot 6 - zuur
 • pH = 7 - neutraal
 • pH = 8 tot 14 - alkalisch/basisch
Glans - hoe ontstaat het?

Glans is bijzonder belangrijk voor decoratieve voorwerpen en wordt vaak gelijkgesteld met kwaliteit en hoge waarde. Glans wordt gevormd door een zo fijn mogelijke kristallijne afzetting van de coating, die oneffenheden wegwerkt en zo voor een gelijkmatigere oppervlaktestructuur zorgt. Vaak worden speciale poetsmiddelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij blank nikkel.

Een hoge glans kan echter de fysische eigenschappen, zoals de elektrische geleidbaarheid of de soldeerbaarheid, aantasten. Daarom moet altijd worden afgewogen welke eigenschappen primair gewenst zijn.

In de regel bereikt u bij het coaten van matte basismaterialen hooguit een licht glanzend oppervlak. Indien een hoogglanzend oppervlak gewenst is, kan een grote verscheidenheid aan polijstprocédés worden gebruikt.

Ductiel - wat betekent dat?

Als een materiaal ductiel is, betekent dit dat het vervormbaar is zonder het risico van scheuren of andere schade. Een coating is ductiel als hij ondanks vervorming zijn beschermende en optische eigenschappen behoudt. Deze buigzame bekledingen omvatten bijvoorbeeld koper, speciaal technisch nikkel of blank tin.

Verstrooiing - waar heb ik het voor nodig?

Een goede verstrooiing van de metaalionen is onontbeerlijk bij het galvaniseren om een gelijkmatige deklaag te verkrijgen. Omdat bij slechte verstrooiing alleen het gebied direct tegenover de anode zou worden gecoat.

De oorzaak van slechte verstrooiing is een te kleine anode. Daarom moet de anode altijd groot genoeg zijn om het oppervlak van het te galvaniseren voorwerp te bedekken. In het ideale geval is de verhouding 1:1.

Wat betekent nivellering?

Hoe fijner een elektrolyt neerslaat, hoe beter het nivelleert en de fijne onregelmatigheden van het werkstukoppervlak gladstrijkt.

Free-Nikkel - wat betekent dat?

Free-Nikkel verwijst naar een reeks van verschillende producten voor de afscheiding van nikkel. De producten werden ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten dat de producten mogen worden verkocht zonder eindgebruiksverklaring en zonder handelscertificaat. Zo kunnen ook nu nog particuliere klanten worden voorzien van "Free-Nikkel" nikkelelektrolyt.

Verzending & Betaling

Hoeveel bedragen de verzendingskosten?
 • voor kleine en lichte dingen binnen Duitsland wordt de verzending gedaan als goederenpost voor 3,00€ (internationaal 5,00€)
 • wij rekenen een vast tarief van 6,00€ voor elke levering als pakket binnen Duitsland (zonder eilanden)
   
 • voor verzending naar België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk rekenen wij een vast tarief van 9,00€
   
 • voor verzending naar de rest van de EU en Zwitserland rekenen wij een vast tarief van 12,00€
   
 • voor landen buiten de EU, gelieve de verzendingscalculator te gebruiken of de prijzen per post op te vragen
   
 • de verzendkosten kunnen alleen worden berekend als er artikelen in de winkelwagen zitten
Hoe lang duurt het voordat ik mijn pakket ontvang?

Ons doel is om elk pakket binnen 24 uur te verzenden (behalve in het weekend en op feestdagen). Wij bereiken dit 98% van de tijd. In individuele gevallen kan het echter gebeuren dat de levering nog meer vertraging oploopt (bijvoorbeeld wanneer wij de leveringen te laat ontvangen).

In het algemeen kunt u de volgende pakketbezorgtijden verwachten:

 • Duitsland: 1-2 dagen
 • België: 1-2 dagen
 • Frankrijk: 2-3 dagen
 • Italië: 3 dagen
 • Luxemburg: 2-3 dagen
 • Nederland: 2-3 dagen
 • Oostenrijk: 1-2 dagen
 • Zwitserland: 4-7 dagen
 • Spanje: 4-5 dagen
Hoe kan ik betalen?

U kunt uw aankoop bij ons afronden met de volgende betaalmethoden:

 • Amazon Pay
 • ApplePay
 • Bancontact
 • Belfius
 • EPS
 • Giropay
 • iDeal
 • KBC
 • Klarna Pay Later (aankoop op factuur)
 • Klarna Pay Now / SOFORT
 • Klarna Slice It (betaling in gespreid)
 • Kredietkaart
 • PayPal
 • PayPal Express
 • PayPal betaling in gespreid
 • Factuur (voor geregistreerde zakelijke klanten, scholen en openbare onderzoeksinstellingen)
 • Vooruitbetaling (per bankoverschrijving)

De beschikbare betaalwijzen kunnen variëren naargelang het land van levering, de gebruikte technologie, de gekozen cookies of de inhoud van het winkelmandje.

In welke taal worden de artikelen geleverd?

Wij geven er de voorkeur aan de artikelen te leveren in de respectieve taal van het land van levering of in de gekozen taal van de bestelling (deze wordt door de winkel vastgesteld).

Wij zijn een school en mogen alleen op rekening kopen, wat kan ik doen?

Als school kunt u bij ons kopen als betaling op factuur. Hiertoe bieden wij een speciale registratie aan, waarna u uw bestelling direct in de webwinkel kunt plaatsen als betaling op factuur. U kunt ook per post bestellen.

Wij zijn een bedrijfsklant, school of openbare onderzoeks-/onderzoeksinstelling, hoe kan ik mij registreren en per factuur betalen?

U kunt zich bij ons registreren als particuliere klant, maar ook als zakelijke klant, school en openbare onderzoeks-/onderzoeksinstelling.

Registratie als zakelijke klant, school en openbare onderzoeks-/onderzoeksinstelling biedt enkele voordelen. Dit zou de aankoop op rekening zijn, alsmede iets gunstiger aankoopprijzen.

Om u te registreren als bedrijfsklant, school en openbare onderzoeks-/onderzoeksinstelling, biedt onze winkel een speciale registratieprocedure. Dit vereist een afzonderlijke controle en activering door ons. Daarna kunt u van de voordelen profiteren.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen buitenlandse individuele bedrijven per factuur kunnen leveren.